Grunden gjuten till nya hägnet


Arbetet på det nya hägnet i Cernavoda framskrider i rask takt. Grunden till alla hundhus är nu gjuten. Det är onekligen med spänning vi följer utvecklingen, samt med en otålig känsla. Vi vill att det ska bli klart, nu, med en gång. Vilken skillnad detta hägn kommer att medföra, inte bara för hundarna utan också för personalen! Det gamla och nuvarande hägnet är trångt och svårarbetat. Två gånger om dagen måste de t.ex. dra en vattenslang till alla hundgårdar för att ge hundarna vatten. I det nya hägnet kommer vattendistributionen att ske automatiskt.

Men byggandet av det nya hägnet kostar mycket pengar och är helt beroende av donationer. Flyttdatumet för hundarna beräknas nu att ske till våren. Vill du vara med i skapandet av detta projekt, sätt då in din gåva på Hundhjälpens plusgiro 355425-0 och skriv ditt namn + nya hägnet + pul (om du vill att ditt namn ska stå i gåvoredovisningen). Din gåva går oavkortat ner till hägnet. Hundhjälpen har inga utgifter i form av löner eller hyra för lokal.

Se fler bilder och läs mer om projektet ”Footprints of Joy” här. Vi tackar för ditt stöd!

%d bloggare gillar detta: