Skriflig förklaring om husdjurs välfärd

pieDen 19 april skrev fyra medlemmar i EU-parlamentet, på uppdrag av organisationen Pets in Europe (i vilken Save The Dogs är medlem) en skriftlig förklaring om husdjurs välfärd, 26/2010.

I motsats till vad många tror, så finns det inga djurskyddsbestämmelser gällande sällskapsdjuren i EU, bortsett från hur de får transporteras. Det är upp till varje EU-land att stifta sina egna djurskyddslagar. Det är därför en viktig milstolpe att denna skriftliga förklaring nu har kommit till: det första nödvändiga steget för att kunna presentera ett konkret lagförslag till EU-parlamentet gällande problemet med gatuhundar.

Även om gatuhundar inte nämns i förklaringen, så kommer Save The Dogs att följa parlamentets arbete med frågan, om förklaringen nu godkänns, och tillsammans med Pets in Europe (PIE) säkerställa att intensiva kastrerings- och vaccinationsprogram införs som den huvudsakliga metoden för att komma tillrätta med gatuhundsproblematiken.

Den 10 juli måste förklaringen skrivas på av minst hälften av ledamöterna i EU-parlamentet för att den ska godkännas. Du kan hjälpa till att påverka dem genom att skriva ett mail till dem. Mail-bombning undanbedes. Du finner ett brevförslag längst ner på sidan, samt en länk till de svenska ledamöterna.

Förklaring 26/2010 kan du läsa här.

Lista på svenska ledamöter finns här

Dessa politiker har inte skrivit på:

Anna Maria Corazza Bildt (m)
annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu

Lena Ek (c)
lena.ek@europarl.europa.eu

Christian Engström (pp)
christian.engstrom@europarl.europa.eu

Göran Färm (s)
goran.farm@europarl.europa.eu

Christofer Fjellner (m)
christofer.fjellner@europarl.europa.eu

Anna Hedh (s)
anna.hedh@europarl.europa.eu

Gunnar Hökmark (m)
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu

Anna Ibrisagic (m)
anna.ibrisagic@europarl.europa.eu

Olle Ludvigsson (s)
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu

Alf Svensson (kd)
alf.svensson@europarl.europa.eu

Marita Ulvskog (s)
marita.ulvskog@europarl.europa.eu

Åsa Westlund (s)
asa.westlund@europarl.europa.eu

Cecilia Wikström (f)
cecilia.wikstroem@europarl.europa.eu

Brevförslag:

Bästa ledamot,

Jag är svensk medborgare och skulle vilja informera Dig om att den 19 april så sammanställde fyra ledamöter från EU-Parlamentet ett mycket viktig förklaring, 26/2010, som lägger grunden för EU-Parlamentet att utöka skyddet för husdjurens välfärd.

Det är absolut nödvändigt att minst 50% av ledamöterna skriver under denna förklaring den 10 juli, så att det blir möjligt att starta den byråkratiska processen med målet att Parlamentet ska kunna instifta bestämmelser som rör frågor om välfärden för sällskapsdjur, gatuhundar och djur i nöjesindustrin inom EU.

Det är viktigt att arbeta för en enhetlig djurskyddlagstiftning, eftersom den för närvarande är alltför fragmenterad; länder som Rumänien och Bulgarien måste upphöra med sin pågående masslakt av gatuhundar och gemensamma överenskommelser måste komma till stånd för att lösa, och få ett slut på, det enorma lidande som dessa stackars hundar får utstå. Det är en alltför stor skillnad gällande djurskyddet i olika länder och endast en lämplig lagstiftning kan minska denna skillnad.

Under nästa plenarsammanträden i EU-Parlamentet (17-20 maj, 14-17 juni, 5-8 juli) kommer representanter från Pets In Europe (där flera av europas djurskyddsföreningar är medlemmar) att närvara.

Jag hoppas att Du kommer att vara en av de ledamöter som instämmer med förklaringen och att Du skriver under den.

Med vänlig hälsning,

Ditt namn
Stad
Land

%d bloggare gillar detta: